[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

[]
[]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 6 คน

[]

[]

[]

[]
link banner
นขต. สผอ.สส.ทหาร
 
       กนผ.สผอ.สส.ทหาร
       กสส.สผอ.สส.ทหาร
       กวก.สผอ.สส.ทหาร
 
ส่วนราชการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
2
mlalee
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
llmlalee
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin

  

ชื่อ : พล.ต.สิทธา มหาสันทนะ
ตำแหน่ง : ผอ.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พ.อ.สมพงษ์ ผลอวยพร
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร(๑)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พ.อ.สุรเดช เคารพครู
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร(๒)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พ.อ. ชัยยศ ศุภมิตรกฤษณา
ตำแหน่ง : ผอ.กนผ.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก : เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล เกี่ยวกับ
งานนโยบาย ด้านระบบควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ และแผนระดมสรรพกำลังด้านการสื่อสารของกองทัพไทย การจัดทำสนธิสัญญาทางทหารหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วย การจัดหน่วย การฝึก กิจการพลเรือน ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมระหว่างประเทศ ในสายงานที่รับผิดชอบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พ.อ. ชัยฤทธิ์ วันนู
ตำแหน่ง : ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล เกี่ยวกับ
การปฏิบัติของ งานระบบควบคุมบังคับบัญชา งานการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทางการทหาร งานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ งานปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารจัดการคลื่นความถี่ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศของกองทัพไทย รวมทั้งการจัดทำคำแนะนำ ระเบียบ คำสั่ง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติการร่วม และผสมทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.อ.ดิเรก อารีรัตน์
ตำแหน่ง : ผอ.กวก.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการทางเทคนิคของเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบการรหัสและอักษรลับ หลักนิยมและตำราเกี่ยวกับ การสื่อสาร กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการสารสนเทศ และระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร และกำหนดขีดความสามารถของตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้าเหล่าวิทยาการด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนดำเนินกรรมวิธีข้อมูลและบริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหาร เป็นส่วนรวม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พล.อ.ต.เอกรัฐ ษรานุรักษ์
ตำแหน่ง : รอง จก.สส.ทหาร(๒)
หน้าที่หลัก : ๑ ต.ค.๕๒ - ๑ ต.ค.๕๓
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พล.อ.ต.สุรศักดิ์ มีมณี
ตำแหน่ง : รอง จก.สส.ทหาร(๒)
หน้าที่หลัก : ๑ ต.ค.๕๓ - ๑ ต.ค.๕๔
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พล.ต.นราชัย ศรีคล้าย
ตำแหน่ง : ผอ.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก : ๑ ต.ค.๕๔ - ๑ ต.ค.๕๕
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พล.ต.สุทัศน์ จิตต์โสภา
ตำแหน่ง : ผอ.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก : ๑ ต.ค.๕๕ - ๑ ต.ค.๕๗
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พล.ต.สุเมธ นิลมัย
ตำแหน่ง : ผอ.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก : ๑ ต.ค.๕๗ - ๑ ต.ค.๖๐
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พล.ต.ศิริพงษ์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ผอ.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก : ๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มเพื่อดูโครงสร้างการจัด
1 : ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
2 : กองนโยบายและแผน
3 : กองการสื่อสาร
4 : กองวิทยาการ
5 : อดีตผู้บังคับบัญชา